Rätt att få information och inspektionsrätt

Underrättelsetillsynsombudsmannen har en omfattande rätt att få information och rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter få redogörelser över underrättelseverksamheten. Ombudsmannen kan även utföra inspektioner i lokaler som används av myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Underrättelsetillsynsombudsmannen kan bestämma att användningen av underrättelseinhämtningsmetoden ska avbrytas eller avslutas om han eller hon anser att myndigheten har förfarit lagstridigt i underrättelseverksamheten.