Tillgänglighet

Tillgänglighetsrespons

Tillgänglighetsrespons som gäller webbplatsen tiedusteluvalvonta.fi kan skickas med e-post till adress saavutettavuus.tiedusteluvalvonta(a)om.fi.

Tillgänglighetsutlåtande

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrå åtar sig att göra sin webbplats tiedusteluvalvonta.fi tillgänglig, i enlighet med lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Fullgörandestatus

Webbplats tiedusteluvalvonta.fi uppfyller de kritiska kraven på nivå A och AA. Innehållet som inte ännu är tillgängligt förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte ännu tillgängligt i enlighet med lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tillgänglighetsbrister rättas före slutet av september 2020.

Funktioner som ännu inte är tillgängliga:

  • På sidan Sökresultat finns element där värdena på ID-attribut inte är unika.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 19 september 2019. Utlåtandet har uppdaterats den 28 augusti 2020.

Deklarationer som lämnas i utlåtandet, med avseende på överensstämmelsen med kraven i direktiv (EU) 2016/2102, är korrekta och baserade på en tillgänglighetsanalys av webbplatsen. Utvärdering har utförts av Into-Digital Oy.

Webbplatsen kommer att granskas igen i oktober 2020 för att säkerställa tillgänglighet.

Respons och kontaktuppgifter

Tillgänglighetsrespons som gäller webbplatsen tiedusteluvalvonta.fi kan skickas med e-post till adress saavutettavuus.tiedusteluvalvonta(a)om.fi.

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrås kommunikationsteam ansvarar för webbplatsens tillgänglighet och handling av begäran som gäller tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefon 0295 016 000 (växel)