Mikä on tiedustelutoimintaa?

Tiedustelutoiminnan tavoitteena on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Siviilitiedustelun edellytyksenä on, että tiedustelumenetelmien käyttö on välttämätöntä tärkeiden tietojen saamiseksi toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Siviilitiedustelun keinoin on mahdollista hankkia tietoa esimerkiksi

  • terrorismista
  • ulkomaisesta tiedustelutoiminnasta
  • kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta
  • vieraan valtion toiminnasta, joka voi aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai taloudellisille tai muille tärkeille eduille
  • suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä tai yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavasta toiminnasta
  • joukkotuhoaseiden suunnittelusta, valmistamisesta, levittämisestä ja käytöstä
  • kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavasta kriisistä
  • kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta

Sotilastiedustelun tarkoituksena puolestaan on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta.

Siviilitiedustelusta vastaa Suomessa Suojelupoliisi. Sotilastiedustelusta vastaa puolustusvoimat.

Uudet siviili- ja sotilastiedustelulait tulivat voimaan 1.6.2019.