Mikä tiedusteluvalvontavaltuutettu?

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on valvoa siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä.

Valtioneuvosto nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun viideksi vuodeksi kerrallaan. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarisesta valvonnasta vastaa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävät

  1. Valvoa tiedustelumenetelmien ja tiedustelutiedon käytön sekä muun tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta.
  2. Valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.
  3. Edistää oikeusturvan toteutumista ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä tiedustelutoiminnassa.
  4. Seurata ja arvioida toimialallaan lainsäädännön toimivuutta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan kehittämisehdotuksia.