Aineistopankki

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkistaa aineistopankissaan kolmenlaisia tuotteita

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antaa vuosittain eduskunnalle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antaa tiedustelun toimialaan liittyviä lausuntoja.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kolumneissa kuvataan tiedustelutoiminnan ja sen valvonnan oikeudellista kehystä eri näkökulmista. Kolumneissa esitetyillä havainnoilla tiedustelulainsäädännöstä ja sen kytkennöistä muuhun lainsäädäntöön pyritään paitsi viestimään yleisellä tasolla ja salassapitonäkökohdat huomioivalla tavalla tiedustelutoiminnasta ja sen valvonnasta myös tukemaan lainvastaisuuksien ennaltaehkäisemistä osana tiedustelutoiminnan ennakollista laillisuusvalvontaa.