Asian vireillepano

Kantelu tai tutkimispyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Siitä tulee ilmetä kantelijan tai tutkimispyynnön tekijän nimi ja yhteystiedot. Nimettömiä kirjoituksia ei käsitellä kanteluina, mutta niissä esitetyt tiedot voidaan ottaa huomioon tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontatoimintaa suunnattaessa. Yhteystiedot tarvitaan mahdollista lisätietojen tai vastineen pyytämistä varten sekä kantelu- tai tutkimispyyntöasiassa annetun ratkaisun lähettämistä varten.

Kantelusta tulee ilmetä mahdollisimman tarkasti:
       ▪ minkä viranomaisen menettelyä kantelu koskee
       ▪ menettelyn kuvaus
       ▪ milloin menettely on tapahtunut
       ▪ perustelut sille, miksi kantelija katsoo viranomaisen menetelleen lainvastaisesti

Tutkimispyynnöstä tulee ilmetä mahdollisimman tarkasti:
       ▪ minkä viranomaisen tiedustelumenetelmän käytön kohteena tutkimispyynnön tekijä on ollut tai epäilee olleensa
       ▪ tiedustelumenetelmän käytön kuvaus
       ▪ milloin tiedustelumenetelmän käyttö on tapahtunut

Kantelun tai tutkimispyynnön voi toimittaa postitse osoitteeseen Tiedusteluvalvontavaltuutettu, PL 800, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen tiedusteluvalvonta(at)om.fi. Salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tietoja sisältävän kantelun tai tutkimispyynnön voi lähettää salattuna viestinä oikeusministeriön turvaviesti-palvelun kautta. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen

Kantelu- tai tutkimispyyntöasian käsittely on maksutonta.