Valvonnan kohteet

Siviilitiedustelusta vastaa suojelupoliisi ja sotilastiedustelusta vastaavat sotilastiedusteluviranomaiset. Suojelupoliisin ja sotilastiedusteluviranomaisten tehtäviin kuuluu lisäksi kansallista turvallisuutta uhkaavien rikosten estäminen ja paljastaminen. Tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontavallan piiriin kuuluvat siviili- ja sotilastiedustelutoiminta sekä suojelupoliisin harjoittama rikosten estämis- ja paljastamistoiminta.

Suojelupoliisi on suoraan sisäministeriön alainen poliisiyksikkö.
Etusivu | Suojelupoliisi

Sotilastiedusteluviranomaisia ovat Pääesikunta (sen tiedusteluosasto) ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos.
Tiedusteluosasto | Puolustusvoimat
Tiedustelulaitos | Puolustusvoimat

Siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun tarkoitus ja kohteet määritellään tiedustelulaeissa. Alla oleva kaavio kertoo siitä, kuka vastaa tiedustelusta, miten sitä tehdään ja miksi sitä harjoitetaan.

Tiedusteluviranomaisten tehtävät ja toimivaltuudet perustuvat lakiin. Siviilitiedustelua koskevat keskeisimmät säädökset löytyvät alla olevista linkeistä:
Poliisilaki 872/2011 (Finlex)
Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa 582/2019 (Finlex)
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 616/2019 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta 709/2019 (Finlex)

Vastaavat sotilastiedustelua koskevat säädökset löytyvät seuraavista linkeistä:
Laki sotilastiedustelusta 590/2019 (Finlex)
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa 332/2019 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä 711/2019 (Finlex)
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista 1000/2019 (Finlex)