Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Avoimia virkoja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnossa

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnossa on julistettu haettaviksi kaksi erityisasiantuntijan virkaa (siviilitiedustelua koskevien asioiden esittelijä ja sotilastiedustelua koskevien asioiden esittelijä) sekä hallinnollisen avustajan virka.

Tiedote 10.2.2020
Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu sopivat keskinäisestä yhteistyöstä

Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla he sopivat keskinäisen yhteistyönsä järjestämisestä. Valtuutetut ovat itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia, mutta tehtävien rinnakkaisuuden vuoksi yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys.

Tiedote 27.11.2019