Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi toisen vuosikertomuksensa

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2020. Toisena toimintavuotena siirryttiin tiedusteluvalvonnan käynnistämisvaiheesta sen vakiinnuttamiseen. Saatu lisähenkilöstö on mahdollistanut valvonnan laaja-alaistamisen.

Tiedote 6.5.2021
Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta antoi mietinnön tiedusteluvalvontavaltuutetun ensimmäisestä vuosikertomuksesta

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta on antanut mietintönsä (TiVM 1/2020 vp) tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksesta vuodelta 2019. Tiedusteluvalvontavaltuutettu aloitti tiedustelutoiminnan valvonnan 1. kesäkuuta 2019, kun siviili- ja sotilastiedustelulait tulivat voimaan.

Uutinen 16.12.2020