Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu sopivat keskinäisestä yhteistyöstä

Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla he sopivat keskinäisen yhteistyönsä järjestämisestä. Valtuutetut ovat itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia, mutta tehtävien rinnakkaisuuden vuoksi yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys.

Tiedote 27.11.2019
Juridiikkaa ja tekniikkaa

Tekniikan ja juridiikan yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Erityisen haasteellista se on silloin, kun teknologinen kehitys on nopeaa. Turvallisuusviranomaisten sähköiseen viestintään kohdistamassa salaisessa tiedonhankinnassa sääntely-ympäristö on tällainen niin lainsäätäjälle, lainsoveltajalle kuin laillisuusvalvojallekin. Viestien sisällöt ja välitystavat ovat monipuolistuneet lankaverkkopuhelujen ajoista ja monipuolistuminen jatkuu.

Kolumni 22.11.2019