Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Ex ante, ex durante ja ex post – reaaliaikainen ja jälkikäteinen laillisuusvalvonta

Siviili- ja sotilastiedustelun parlamentaarinen valvonta ja laillisuusvalvonta on organisoitu eri valtioissa varsin eri tavoin. Eroavaisuuksien syynä on muun muassa siviili- ja sotilastiedustelun valvonnan asemoiminen osaksi kunkin valtion oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä sekä hallintoperinnettä.

Kolumni 10.10.2022
Valtiollinen hätävarjelu ja voimakeinojen käyttö

Nykyisessä maailmantilanteessa voi herätä kysymys kansainvälisen oikeuden tehokkuudesta. Onko oikeusnormeilla merkitystä, jos niitä ei noudateta?

Kolumni 27.7.2022