Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kolmannen vuosikertomuksensa

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2021. Kolmannen toimintavuoden aikana ennakollinen ja reaaliaikainen tiedusteluvalvonta on vakiintunut ja myös jälkikäteinen valvonta käynnistyi.

Tiedote 31.5.2022
Oikeusministeriö: Tiedusteluvalvontavaltuutetulle ehdotetaan lakiin perustuvaa sijaistamisjärjestelyä

Hallitus esittää, että tiedustelutoiminnan valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta. Lain muutoksella on oikeusministeriön mukaan tarkoitus varmistaa, että tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonta ei keskeydy missään tilanteissa.

Uutinen 11.3.2022