Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon haetaan johtavaa asiantuntijaa – hakuaikaa pidennetty 23. tammikuuta saakka

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon haetaan johtavaa asiantuntijaa vakituiseen virkaan 1.2.2023 alkaen. Johtava asiantuntija ottaa osaa tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittamaan tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaan tekemällä itsenäisesti valvontakäyntejä tiedusteluviranomaisiin ja osallistumalla itsenäisesti tiedustelumenetelmiä koskevien lupa-asioiden tuomioistuinkäsittelyihin. Johtava asiantuntija toimii lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisena valtuutetun ollessa estyneenä ja hoitaa tällöin valtuutetun tehtäviä valtuutetun toimivaltuuksin.

Uutinen 19.12.2022
Ex ante, ex durante ja ex post – reaaliaikainen ja jälkikäteinen laillisuusvalvonta

Siviili- ja sotilastiedustelun parlamentaarinen valvonta ja laillisuusvalvonta on organisoitu eri valtioissa varsin eri tavoin. Eroavaisuuksien syynä on muun muassa siviili- ja sotilastiedustelun valvonnan asemoiminen osaksi kunkin valtion oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä sekä hallintoperinnettä.

Kolumni 10.10.2022