Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kertomuksen toiminnastaan vuonna 2023. Vuosikertomus on samalla eräänlainen tilinpäätös tiedusteluvalvontavaltuutetun ensimmäisestä viisivuotisesta toimikaudesta.

Tilinpäätösluonteen vuoksi vuosikertomuksen keskeisenä teemana on perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutuminen siviili- ja sotilastiedustelutoiminnassa, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2023 (pdf)

Aiemmat tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomukset