Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2022

 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2022. Vuoteen vaikutti merkittävästi Ukrainan sodasta johtunut turvallisuustilanteen muutos.

Muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallisen turvallisuuden suojaamisen, siviili- ja sotilastiedustelun sekä tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvonnan merkitys on kasvanut entisestään. Siviili- ja sotilastiedustelu tukee kansallisen turvallisuuden suojaamista tietoja hankkimalla, ja tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvonta puolestaan ylläpitää osaltaan siviili- ja sotilastiedustelun hyväksyttävyyttä. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä varaudutaan äärimmillään vieraan valtion vihamielisestä toiminnasta aiheutuviin poikkeusoloihin ja tuetaan tätä varautumista tiedonhankinnalla.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2022 (pdf)

Aiemmat tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomukset