Muu vuorovaikutus

Ennakollisen laillisuusvalvonnan tehtäväänsä liittyen tiedusteluvalvontavaltuutettu pyrkii osaltaan edistämään tiedustelutoiminnasta käytävää oikeudellista keskustelua. Tiedusteluvalvontavaltuutettu seuraa tiedustelututkimusta ja -opetusta sekä julkaisee tiedustelututkimusta koskevia uutisia verkkosivuillaan. Tiedustelun tutkimus ja opetus saa Suomessa yhä enemmän jalansijaa, kuten muun muassa seuraavat julkaisut osoittavat.         

Maanpuolustuskorkeakoulu       

 • ST Toni Mononen, Saadun tiedon muokkaajat: Päämajan tiedustelutoimisto viholliskuvan muodostajana 1939–1944, Doria, 2023
 • ST Heidi Ruotsalainen, Salatun tiedon tuottajat: Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys 1918–1939, Doria, 2020
 • ST Vladimir Panschin, Diletantteja vai taitajia?: Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa, Doria, 2018
 • ST Martin Bang, Military Intelligence Analysis: Institutional Influence, Doria, 2017
 • Prof. Tommi Koivula (toim.), Suomalaisen tiedustelukulttuurin jäljillä, Doria, 2020.

Maanpuolustuskorkeakoulun yhteydessä toimiva Tiedustelututkimuksen verkosto kokoaa yhteen Puolustusvoimien piirissä tehtävää julkista tiedustelun tutkimusta. Verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 2019 saakka ja se pyrkii edesauttamaan suomalaisen tiedustelun tutkimusyhteisön syntymistä ja pitämään yllä tilannekuvaa meneillään olevista tutkimushankkeista ja opinnäytteistä.  

Turun yliopisto                                                                                                                               

VTT Mari Luukkonen, Rautaesiripun varjossa. Supo idän ja lännen jännitekentässä 1978–1990, Otava, 2022.

Vaasan yliopisto                                                                                                                               

 • HTM Joonas Widlund, More Than Just Blind Guardians?: A Legal Analysis of Finnish Parliamentary Oversight of Intelligence, Scandinavian Studies in Law, 2023   
 • HTM Joonas Widlund, Tiedonvaihdon luottamusperiaate kansainvälisessä tiedusteluyhteistyössä, Lakimies, 2022
 • HTM Joonas Widlund – dos. Jyri Paasonen, Tieto, valta ja tiedustelun valvonta: Tiedusteluvalvontavaltuutetun arviointia, Oikeus, 2021.

Jyväskylän yliopisto                                                                                                               

 • Ev. (evp), FM Jyrki Isokangas (toim.), Tiedustelun maailma: Kiina: Tiedusteluanalyysi I -kurssin raportteja, JYX, 2023
 • Ev. (evp), FM Jyrki Isokangas (toim.), Tiedustelun maailma: Muuttuva tiedustelu: Tiedusteluanalyysi I -kurssin raportteja, JYX, 2023
 • Ev. (evp), FM Jyrki Isokangas – FM Marja-Leena Rantalainen (toim.), Tiedustelun maailma: Tiedusteluanalyysi I -kurssin raportteja, JYX, 2022.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmassa. Ohjelman puitteissa valmistuneet julkiset pro gradu -tutkielmat löytyvät tästä linkistä.

Johdatus tiedusteluun -verkkokurssille pääsee tästä linkistä.