Kansainvälinen yhteistyö

Tiedusteluvalvojien välisessä strategisen tason kansainvälisessä yhteistyössä vaihdetaan tietoja hyviksi osoittautuneista valvontamenetelmistä ja -käytännöistä. Kansainvälisen yhteistyön teemoihin on kuulunut muun muassa teknologisen kehityksen vaikutus tiedustelutoimintaan ja sen valvontaan.

Pohjoismaiden oikeus- ja yhteiskuntajärjestysten samankaltaisuus muodostaa luontevan perustan pohjoismaisten tiedusteluvalvojien väliselle yhteistyölle. Tiedusteluvalvontavaltuutettu osallistuu joka toinen vuosi järjestettävään pohjoismaiseen salaisten palveluiden valvontaelinten kokoukseen (Nordisk møte for kontrollorganer med hemmelige tjenester). 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu osallistuu myös vuosittain järjestettävään eurooppalaiseen tiedusteluvalvontakonferenssiin (European Intelligence Oversight Conference, EIOC) ja eurooppalaisen tiedusteluvalvontaverkoston (European Intelligence Oversight Network, EION) toimintaan.