Kantelu ja tutkimispyyntö

Tiedusteluvalvontavaltuutetulle voi tämän valvontavaltaan kuuluvassa asiassa kannella jokainen, joka katsoo, että tiedustelutoiminnassa on rikottu hänen oikeuksiaan tai menetelty muutoin lainvastaisesti.

Kantelun on kohdistuttava tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontavallan piiriin kuuluvaan toimintaan. Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo suojelupoliisin ja sotilastiedusteluviranomaisten harjoittamaa tiedustelutoimintaa sekä suojelupoliisin muuta toimintaa. Suojelupoliisin ja sotilastiedusteluviranomaisten henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu. Kantelu suojelupoliisin tiedustelutoimintaan liittymättömästä toiminnasta voi olla perusteltua tehdä tiedusteluvalvontavaltuutetun sijasta esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Tiedustelutoiminnan kohteena ollut tai henkilö, joka epäilee, että häneen on kohdistettu tiedustelua, voi pyytää tiedusteluvalvontavaltuutettua tutkimaan häneen kohdistuneen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuuden.