Mikael Lohse on toiminut tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon johtavana asiantuntijana ja tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisena vuodesta 2023. 

Lohsella on 25 vuoden työkokemus eri tehtävistä oikeus-, sisäasiain- ja puolustushallinnon aloilla sekä tutkimuksen parissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Lohse on oikeustieteen tohtori ja varatuomari sekä oikeusinformatiikan ja tiedustelututkimuksen dosentti.

Lohsen viimeaikaisia julkaisuja:

Finnish intelligence overseers' right of access supersedes Originator Control, about:intel, Spotlight 

Lainvastaisesti hankitun informaation hyödyntäminen tiedustelussa, Edilex, Vierashuone