Kimmo Hakonen on toiminut tiedusteluvalvontavaltuutettuna vuodesta 2019.

Hakosen noin 40 vuoden mittaiseen virkauraan sisältyy toimiminen Lapin korkeakoulussa, Puolustusvoimissa, Poliisiopistossa, Helsingin poliisilaitoksessa, Keskusrikospoliisissa, oikeusministeriössä ja sisäministeriössä. Oikeusministeriössä hän toimi vankeinhoitojohtajana sekä sisäministeriössä projektipäällikkönä, lainsäädäntöneuvoksena, poliisijohtajana ja lainsäädäntöjohtajana. Hakonen on virkavapaana oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön tehtävästä, ja hän on toiminut oikeuskanslerinvirastossa myös neuvottelevana virkamiehenä, apulaisoikeuskanslerin sijaisena ja määräaikaisena apulaisoikeuskanslerina.