Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto on perustettu vuonna 2019. Tiedusteluvalvontavaltuutetun lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnossa työskentelevät johtava asiantuntija, erityisasiantuntija ja hallinnollinen avustaja.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun nimittää valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvoston on ennen nimitysasian ratkaisemista varattava tiedusteluvalvontavaliokunnalle tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon johtava asiantuntija toimii tiedusteluvalvontavaltuutetun ollessa estyneenä hänen sijaisenaan vastaavin toimivaltuuksin. Johtavan asiantuntijan nimittää valtioneuvosto kuultuaan tiedusteluvalvontavaltuutettua ja varattuaan tiedusteluvalvontavaliokunnalle tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu nimittää toiminnon muut virkamiehet. Kaikkien tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon virkamiesten edellytetään olevan Suomen kansalaisia ja heistä laaditaan kansallisiin ja kansainvälisiin tietoturvallisuusvelvoitteisiin liittyvät laajat turvallisuusselvitykset.