Lausunnot

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 20.3.2024 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon data retention -lainsäädännön täsmentämisen vaihtoehtoja koskevasta työryhmän arviomuistioluonnoksesta. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 19.3.2024 sisäministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 23.2.2024 sisäministeriölle lausunnon rajavartiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 31.12.2023 lausunnon julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 27.12.2023 lausunnon valmiuslakityöryhmän valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 28.11.2023 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyviksi laeiksi. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 22.11.2023 valtiovarainministeriölle lausunnon eräistä kysymyksistä, jotka koskivat luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 27.10.2023 eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä (HE 31/2023 vp) laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta. Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 31.5.2023 lausunnon poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeita koskeneesta selvityshenkilön loppuraportista (VN/12167/2023). Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 1.3.2023 lausunnon julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevasta työryhmän mietinnöstä (VN/18255/2021). Lue lausunto tästä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu oli 13.1.2023 eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan kuultavana Pohjois-Atlantin sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 315/2022 vp) liittyen. Lue lausunto tästä