Lausunnot

 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 31.5.2023 lausunnon poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeita koskeneesta selvityshenkilön loppuraportista (VN/12167/2023). Lue lausunto tästä.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu antoi 1.3.2023 lausunnon julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevasta työryhmän mietinnöstä (VN/18255/2021). Lue lausunto tästä. 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu oli 13.1.2023 eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan kuultavana Pohjois-Atlantin sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 315/2022 vp) liittyen. Lue tiedusteluvalvontavaltuutetun lausunto tiedusteluvalvontavaliokunnalle tästä.