Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrå.

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

E-post: tiedusteluvalvonta(at)om.fi

Sekretessbelagda eller känsliga uppgifter kan sändas via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post. Innan du använder tjänsten, läs anvisningen om sändning av skyddad e-post (pdf).

Underrättelsetillsynsombudsmannen i ett nötskal (pdf).