Kontaktuppgifter

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

E-post: tiedusteluvalvonta(at)om.fi

Sekretessbelagda eller känsliga uppgifter kan sändas via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post. Innan du använder tjänsten, läs anvisningen om sändning av skyddad e-post (pdf).