Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen

Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen grundades år 2019. Utöver underrättelsetillsynsombudsmannen arbetar en ledande sakkunnig, en specialsakkunnig och en administrativ assistent vid underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen.

Underrättelsetillsynsombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. Statsrådet utnämner ombudsmannen för fem år i sänder. Statsrådet ska innan utnämningsärendet avgörs ge underrättelsetillsynsutskottet tillfälle att yttra sig i frågan.

Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionens ledande sakkunnige är ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen när ombudsmannen har förhinder och sköter ombudsmannens uppgifter med motsvarande befogenheter. Den ledande sakkunniga utnämns av statsrådet efter att ha hört underrättelsetillsynsombudsmannen och efter att underrättelsetillsynsutskottet har getts tillfälle att yttra sig i frågan.

Underrättelsetillsynsombudsmannen utnämner de övriga tjänsteinnehavarna vid underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen. Tjänsteinnehavarna vid underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen förutsätts ha finskt medborgarskap. Omfattande säkerhetsutredningar görs av tjänsteinnehavarna på grund av nationella och internationella informationssäkerhetsförpliktelser.