Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Justitieministeriet: Det föreslås ett lagbaserat arrangemang för underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare

Regeringen föreslår att det till lagen om övervakning av underrättelseverksamheten fogas bestämmelser om underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare. Enligt justitieministeriet är syftet med lagändringen att säkerställa att laglighetsövervakningen av underrättelseverksamheten är oavbruten i alla situationer.

Nyhet 11.3.2022
Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin andra årsberättelse

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2020. Under det andra verksamhetsåret övergick man från underrättelsetillsynens startskede till att etablera verksamheten. Den extra personal som fåtts har gjort det möjligt att utvidga tillsynen.

Pressmeddelande 6.5.2021