Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott gav ett betänkande om underrättelsetillsynsombudsmannens första årsberättelse

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott har givit sitt betänkande (UndUB 1/2020 rd) om underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019. Underrättelsetillsynsombudsmannen inledde övervakningen av underrättelseverksamheten den 1 juni 2019, då lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Nyhet 16.12.2020
Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade berättelsen om sitt första verksamhetsår

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse om sin verksamhet under år 2019. Underrättelsetillsynsombudsmannen inledde övervakningen av underrättelseverksamheten 1.6.2019, då lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft. Under det första verksamhetsåret låg vikten särskilt på proaktiv laglighetsövervakning, eftersom riktlinjerna som dras i början av verksamheten kan ha en inverkan långt in i framtiden.

Pressmeddelande 9.6.2020