Övriga kommunikationer

I samband med sin föregripande laglighetsövervakning strävar underrättelsetillsynsombudsmannen att för sin del främja rättslig debatt om underrättelseverksamhet. Underrättelsetillsynsombudsmannen följer underrättelseforskning och -utbildning samt publicerar nyheter om underrättelseforskningen på sin webbplats. Underrättelseforskning och -utbildning vinner terräng i Finland, vilket bland annat följande publikationer visar.        

Försvarshögskolan       

 • Dr Toni Mononen, Redaktörer för den mottagna informationen: Högkvarterets underrättelsebyrå som fiendebildsbyggare 1939–1944, Doria, 2023 (på finska)
 • Dr Heidi Ruotsalainen, Producenterna av sekretessbelagd information: Utvecklingen av det finska militärattachésystemet 1918–1939, Doria, 2020 (på finska)
 • Dr Vladimir Panschin, Dilettanter eller experter?: Övervakning och kontraspionage under ledning av Högkvarterets kontrollavdelning under vinter- och fortsättningskriget, Doria, 2018 (på finska)
 • Dr Martin Bang, Military Intelligence Analysis: Institutional Influence, Doria, 2017
 • Prof. Tommi Koivula (red.), På spåren av den finska underrättelsekulturen, Doria, 2020 (på finska).

Försvarshögskolans nätverk för underrättelseforskning sammanför offentlig underrättelseforskning som bedrivs inom Försvarsmakten. Nätverket har varit i drift sedan 2019 och syftar till att bidra till uppkomsten av en finsk underrättelseforskningsgemenskap och upprätthålla en ögonblicksbild av pågående forskningsprojekt och avhandlingar. 

Åbo universitet                                                                                                                              

Dr Mari Luukkonen, I skuggan av järnridån. Skyddspolisen i spänningsfältet mellan öst och väst 1978–1990, Otava, 2022 (på finska).

Vasa universitet                                                                                                                               

 • Förv.mag. Joonas Widlund, More Than Just Blind Guardians?: A Legal Analysis of Finnish Parliamentary Oversight of Intelligence, Scandinavian Studies in Law, 2023   
 • Förv.mag. Joonas Widlund, Principen om tillit vid informationsutbyte i internationellt underrättelsesamarbete, Lakimies, 2022 (på finska)
 • Förv.mag. Joonas Widlund – doc. Jyri Paasonen, Information, makt och underrättelsekontroll: En utvärdering av underrättelsetillsynsombudsmannen, Oikeus, 2021 (på finska).

Jyväskylä universitet                                                                                                               

 • Öv. (pensionerad), Fil.mag. Jyrki Isokangas (red.), Underrättelsens värld: Kina: Rapporter från kursen Underrättelseanalys I, JYX, 2023 (på finska)
 • Öv. (pensionerad), Fil.mag. Jyrki Isokangas (red.), Underrättelsens värld: Föränderlig underrättelse: Rapporter från kursen Underrättelseanalys I, JYX, 2023 (på finska)
 • Öv. (pensionerad), Fil.mag. Jyrki Isokangas – Fil.mag. Marja-Leena Rantalainen (red.), Underrättelsens värld: Rapporter från kursen Underrättelseanalys I, JYX, 2022 (på finska).

Jyväskylä universitet erbjuder möjligheten att studera på magisterprogrammet i säkerhet och strategisk analys. De offentliga examensarbeten som färdigställts inom ramen för programmet finns här (på finska).

Klicka på den här länken (på finska) för att komma till onlinekursen Introduktion till underrättelse.