Mikael Lohse utnämndes 2023 till ledande sakkunnig vid underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen och ställföreträdare för ombudsmannen. 

Lohse har 25 års erfarenhet av olika uppgifter inom justitie-, inrikes- och försvarsförvaltningen samt forskning såväl i hemlandet som utomlands.

Lohse är juris doktor och vicehäradshövding samt docent i rättsinformatik och underrättelsestudier.

Lohses senaste publikationer:

Finnish intelligence overseers' right of access supersedes Originator Control, about:intel, Spotlight 

Användning av olagligt erhållen information för underrättelseändamål, Edilex, Vierashuone (på finska)