Sedan 2019 är underrättelsetillsynsombudsmannen Kimmo Hakonen.

Under sin ämbetskarriär på omkring 40 år har Hakonen arbetat vid Lapplands högskola, Försvarsmakten, Polisinstitutet, polisinrättningen i Helsingfors, Centralkriminalpolisen, justitieministeriet och inrikesministeriet. Vid justitieministeriet var hans befattning fångvårdsdirektör, och vid inrikesministeriet var han projektledare, lagstiftningsråd, polisdirektör och lagstiftningsdirektör. Hakonen är tjänstledig från sin uppgift som kanslichef vid justitiekanslersämbetet där han även har arbetat som konsultativ tjänsteman, ställföreträdare för biträdande justitiekanslern och tillförordnad biträdande justitiekansler.