Tillgänglighetsutlåtande för Tiedusteluvalvonta.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.tiedusteluvalvonta.fi och har upprättats 22.9.2020. Utlåtandet har uppdaterats den 22 september 2023.

Vi strävar efter att garantera tillgängligheten av webbplatsen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgängligheten av webbplatsen utvärderas av en utomstående expertorganisation i september 2020. Dessutom har vi utvärderat tillgängligheten av webbsidor själv.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen Tiedusteluvalvonta.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vissa delar av webbplatsen uppfyller inte kraven ännu.

Vi strävar efter att korrigera de brister i tillgängligheten som upptäckts senast under våren 2021.

Icke tillgängligt innehåll

Följande funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

Visuella element

 • Kontraster och urskiljbarheten av länkar är inte till alla delar tillgängliga. Alla element har ingen visuell fokusindikator för tangentbordet och i vissa fall är fokusindikatorn för otydlig beroende på webbläsaren. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)
 • Responsivitet och förstoring av texten behöver förbättras. (WCAG 1.4.10)

Rubriker

 • Vissa sidor saknar en rubrik på h1-nivå som beskriver innehållet på sidan, eller det finns flera h1-rubriker. Rubrikerna på förstasidan är delvis inkonsekventa. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns brister i hur sektionerna på webbplatsen har namngivits, vilket kan leda till identiska sidrubriker. (WCAG 2.4.2)

Sökning

 • Det finns brister i tillgängligheten i webbplatsens sökfunktion som gäller fokus, sortering, placering av element, enhetlig namngivning och kontraster. Alla skärmläsare kan inte läsa länkarna på söksidan. Alla länkar på sökresultatssidan fungerar inte med tangentbordet. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.11, 2.4.6, 3.3.2, 4.1.2)

Sidans språk

 • Länkarna i språkmenyn har markerats felaktigt. (WCAG 4.1.1)

Navigering

 • Det finns brister i markeringen av aktiva objekt visuellt och i koden. (WCAG 1.3.1, 1.4.1)
 • Huvudmenyn och sidomenyn har brister i tillgängligheten och sektionernas förstasidor syns inte i sidomenyn. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.2.3)
 • Brister i markeringen av navigationselement kan göra det svårt att identifiera elementgrupper. (WCAG 1.3.1)
 • Funktionen för sidindelning fungerar inte korrekt med tangentbordet. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Snabblänken tar inte alltid användaren till sidans huvudinnehåll och en del av landmärkena har namngivits identiskt. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)

Användning på mobilen

 • När man använder webbplatsen på mobilen finns det problem med textalternativ för knappar och språkinställningar, förflyttning av fokus, kontraster och markering av menyobjekt i koden, synlighet av fokusindikatorn med tangentbord och avsaknad av sökning. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7)

HTML-kod

 • Fel i HTML-koden kan i vissa fall störa funktionen av hjälpmedel. (WCAG 4.1.1)

Respons och kontaktuppgifter

Tillgänglighetsrespons som gäller webbplatsen tiedusteluvalvonta.fi kan skickas med e-post till adress saavutettavuus.tiedusteluvalvonta(a)om.fi.

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrås kommunikationsteam ansvarar för webbplatsens tillgänglighet och handling av begäran som gäller tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefon 0295 016 000 (växel)