Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2022. Förändringar i säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina påverkade året avsevärt.

I den förändrade säkerhetsomgivningen har tillsynen över skyddandet av den nationella säkerheten, den civila och militära underrättelseinhämtningen samt underrättelseinhämtningens lagenlighet ytterligare ökat i betydelse.  Den civila och militära underrättelseinhämtningen stöder skyddandet av den nationella säkerheten genom inhämtning av uppgifter, tillsynen över underrättelseinhämtningens lagenlighet bevarar för sin del acceptabiliteten i den civila och militära underrättelseinhämtningen. I det mest extrema fallet bereder man sig i den ändrade säkerhetsomgivningen för undantagsförhållanden till följd av en främmande stats fientliga verksamhet och stöder denna beredskap genom inhämtande av information.

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2022 (pdf)

Tidigare underrättelsetillsynsombudsmannens årsberättelser