Hyppää sisältöön

Pahan päivän varalle

Julkaisuajankohta 5.7.2019 13.09
Kolumni

Turvallisuusviranomaiset paitsi torjuvat arkipäivän turvallisuusuhkia, myös varautuvat poikkeuksellisempiin olosuhteisiin. Tiedustelutoiminnalla tuetaan kansallista turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin varautumista. Toisaalta myös tiedustelutoiminta ja sen valvonta on suojattava ulkoisilta ja sisäisiltä uhilta jo normaalioloissa.

Suomalaisissa vakaissa oloissa esimerkiksi kansanvaltaisen oikeusvaltion perusteiden horjuminen tuntuu kaukaiselta uhalta. Hyvä näin. Kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen perimmäinen tavoite, kansakunnan elinmahdollisuuksien turvaaminen, on kuitenkin niin perustavanlaatuinen, ettei kaukaisiakaan uhkia voi sivuuttaa kokonaan.

Tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä on pyritty rakentamaan hankalammatkin olot kestäväksi. Esimerkiksi eräänlaiseen lainsäädäntövallan (tiedustelulakien säätäminen), hallitusvallan (tiedonhankintaprioriteettien asettaminen) ja tuomiovallan (tiedustelumenetelmien käyttölupien antaminen) solmukohtaan asemoidun tiedusteluvalvontavaltuutetun itsenäisyys ja riippumattomuus on useammalta suunnalta suojattu. Tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittää valtioneuvosto eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokuntaa kuultuaan. Valtioneuvostoon hallinnollisesti kytköksissä oleva tiedusteluvalvontavaltuutettu raportoi valvontahavainnoistaan tiedusteluvalvontavaliokunnalle. Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on läsnäolo- ja puheoikeus tiedustelumenetelmää koskevaa lupa-asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävillä on yhteys myös neljänteen valtiomahtiin, mediaan. Tiedustelulakien eduskuntakäsittelyn yhteydessä korostettiin laillisuusvalvonnan merkitystä tiedustelulla mahdollisesti saadun median lähdesuojan alaisen tiedon hävittämisessä. Tiedusteluasetuksiin sisällytettiin tällaista laillisuusvalvontaa tukevat pöytäkirjaamisvelvoitteet.

Tiedustelutoimintaan liittyvät salassapitovaatimukset rajoittavat mahdollisuuksia siitä viestimiseen. Tiedustelutoimintaa koskevia salassa pidettäviä tietoja ei saada paljastaa myöskään välillisesti tiedustelutoiminnan valvonnasta viestittäessä. Myös tiedustelutoiminnan valvontaan itseensä liittyy salassapitotarpeita valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi sekä tiedusteluvalvontavaltuutetulle kantelun tehneiden ja tutkimispyynnön esittäneiden suojaamiseksi. Edellä mainitulla tiedusteluvalvontavaltuutetun raportoinnilla tiedusteluvalvontavaliokunnalle kompensoidaan näitä rajoitteita.

Kimmo Hakonen
tiedusteluvalvontavaltuutettu

Sivun alkuun