Hyppää sisältöön

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki voimaan helmikuun alusta

Julkaisuajankohta 18.1.2019 12.18 | Julkaistu suomeksi 24.4.2019 klo 11.55
Tiedote

Siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskeva laki tulee voimaan 1. helmikuuta 2019. Valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, koska siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille on tarkoitus antaa uusia merkittäviä tehtäviä ja toimivaltuuksia vireillä olevan tiedustelulainsäädännön hyväksymisen myötä.

Tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä muodostuu parlamentaarisesta valvonnasta sekä laillisuusvalvonnasta vastaavasta tiedusteluvalvontavaltuutetusta.

Parlamentaarista valvontaa harjoittaa eduskunnan uusi tiedusteluvalvontavaliokunta. Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan  lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Valvontajärjestelmän uudistaminen on osa tiedustelulainsäädännön kokonaisuutta. Siihen kuuluu myös perustuslain muutos, joka tuli voimaan viime lokakuussa. Perustuslakia muutettiin siten, että tavallisella lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä koskevat hallituksen esitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävinä.

Sivun alkuun