Hyppää sisältöön

Toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun

Julkaisuajankohta 12.3.2019 9.47 | Julkaistu suomeksi 10.4.2019 klo 14.05
Tiedote

Oikeusministeriö on valmistellut tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämistä. Virkaa varten haastateltavat on valittu. Virkamiesesitys nimityksestä pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Oikeusministeriö on varmistanut oikeuskanslerilta, että toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun. Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta ja sen uskottavuus. Valtuutetun nimittää valtioneuvosto.

Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan  lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa. Tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä muodostuu parlamentaarisesta valvonnasta sekä laillisuusvalvonnasta vastaavasta tiedusteluvalvontavaltuutetusta.

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait eilen. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on järjestetty eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.

Eduskunta hyväksyi sotilastiedustelua koskevan lain

Siviilitiedustelulaki parantaa Suomen kansallista turvallisuutta

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki voimaan helmikuun alusta

Sivun alkuun