Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Valtiollinen hätävarjelu ja voimakeinojen käyttö

Nykyisessä maailmantilanteessa voi herätä kysymys kansainvälisen oikeuden tehokkuudesta. Onko oikeusnormeilla merkitystä, jos niitä ei noudateta?

Kolumni 27.7.2022
Siviili- ja sotilastiedustelu kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämistä tukemassa

Siviili- ja sotilastiedustelun tarkoituksena on hankkia tietoja kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta. Miten tällainen tiedonhankinta tukee kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämistä?

Kolumni 5.7.2022