Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi viidennen vuosikertomuksensa

Julkaisuajankohta 4.6.2024 14.44
Tiedote

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kertomuksen toiminnastaan vuonna 2023. Vuosikertomus on samalla eräänlainen tilinpäätös tiedusteluvalvontavaltuutetun ensimmäisestä viisivuotisesta toimikaudesta.

Tilinpäätösluonteen vuoksi vuosikertomuksen keskeisenä teemana on perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutuminen siviili- ja sotilastiedustelutoiminnassa, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa.

Tiedustelutoiminnan kohdentaminen oli lainmukaista

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta tehtiin tiedusteluviranomaisiin 171 sellaista valvontakäyntiä, joiden yhteydessä tarkastettiin kaikki tiedustelumenetelmiä koskeneet lupavaatimukset ja päätökset. Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta osallistuttiin kaikkiin tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetulle saapui 11 pyyntöä tutkia tiedustelumenetelmän mahdollisen käytön lainmukaisuus sekä yksi kantelu. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tarkastama tiedustelumenetelmien käyttö oli kohdennettu kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavana pidettävään toimintaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu saattoi tiedusteluviranomaisten tietoon laintulkintakysymyksiä koskevat näkemyksensä kahdessa asiassa, jotka liittyivät osin ennakolliseen ja osin reaaliaikaiseen laillisuusvalvontaan. Asiat koskivat tietoliikennetiedustelun teknistä toteuttamista ja tietoliikennetiedustelun käytöstä ilmoittamista. Lisäksi yhden asian kertomusvuonna käynnistetty alustava laillisuusvalvonnallinen selvittäminen johti vuoden 2024 puolella asiakokonaisuuden esitutkintaan ilmoittamiseen.

Tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvontaa kehitetään

Tiedustelumenetelmien käyttöä koskevien päätösten kattavan reaaliaikaisen laillisuusvalvonnan lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto käynnisti eräitä laaja-alaisempia teematarkastuksia, joiden kohteina ovat muun muassa kokonaan uudentyyppisen tietoliikennetiedustelun toteuttaminen sekä tiedustelumenetelmiä käyttämällä hankittujen tietojen jatkokäsittely. Tiedustelumenetelmiä käyttämällä hankittujen tietojen jatkokäsittelyn tarkastamisessa tiedusteluvalvontavaltuutettu tulee tekemään yhteistyötä apulaistietosuojavaltuutetun kanssa.

Lisätietoja:

tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, puh. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Sivun alkuun