Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedustelutoiminnan organisointitapoja – vertailussa Pohjoismaat

Tiedustelutoiminta on organisoitu eri maissa eri tavoilla. Organisointitavoissa on eroja myös muuten yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksiltään samankaltaisten Pohjoismaiden välillä.

Kolumni 2.9.2020
Kuinka kansallista kansallinen turvallisuus on?

Geopolitiikan sanotaan palanneen, jos se on koskaan poissa ollutkaan. Voimapolitiikka on aina enemmän tai vähemmän haastanut valtioiden toimia rajoittavaa kansainvälistä oikeutta ja sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää.

Kolumni 5.8.2020