Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedustelun oikeuslähteet ja tiedustelua koskevan sääntelyn johdonmukaisuus

Lakien tulkinnassa käytetään oikeuslähteitä. Lakien tulkintaa voidaan tukea oikeudellisia käsitteitä analysoimalla sekä oikeudellisia käsitteitä ja oikeusnormeja systematisoimalla. Tulkintaa tarvitaan esimerkiksi tarkkailutyyppisiä salaisia tiedonhankintamenetelmiä koskevia säännöksiä sovellettaessa.

Kolumni 29.9.2020
Tiedustelutoiminnan organisointitapoja – vertailussa Pohjoismaat

Tiedustelutoiminta on organisoitu eri maissa eri tavoilla. Organisointitavoissa on eroja myös muuten yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksiltään samankaltaisten Pohjoismaiden välillä.

Kolumni 2.9.2020