Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Turvallisuuspoliisi, turvallisuuspalvelu vai tiedustelupalvelu?

Tiedusteluviranomaiset voidaan jakaa tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa perusteella kolmeen perustyyppiin. Nämä perustyypit ovat turvallisuuspoliisi, turvallisuuspalvelu ja tiedustelupalvelu. Mahdollisia ovat myös perustyyppien erilaiset yhdistelmät ja muunnelmat. Tiedusteluviranomaisten organisointitavalla on vaikutusta sekä tiedustelutoiminnan tehokkuuteen että tiedustelun kohteiden oikeusturvaan.

Kolumni 1.6.2021
Sotilastiedustelun tiedustelulajit sekä siviili- ja sotilastiedustelun tiedustelumenetelmät

Vastikään julkaistussa ensimmäisessä sotilastiedustelun julkisessa katsauksessa kuvataan sotilastiedustelun tiedustelulajeja verrattain vakiintuneen kansainvälisen jaottelun mukaisesti. Omissa vuosikertomuksissani kuvaan puolestani siviili- ja sotilastiedustelun tiedustelumenetelmiä kansallisen toimivaltuussääntelyn pohjalta. Kuvausten vertailu ja yhteensovittaminen on mielenkiintoinen harjoitus.

Kolumni 11.5.2021