Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Vielä kerran palomuurista

Käsittelin ensimmäisessä ja toisessa vuosikertomuksessani tiedustelulakien niin kutsuttuja palomuurisäännöksiä, jotka koskevat siviili- ja sotilastiedustelun tiedustelumenetelmien käytön yhteydessä saatujen tietojen rikostorjuntaan luovuttamista. Eduskunnan oikeusasiamies otti ensimmäisessä vuosikertomuksessani esittämäni laintulkinnan omasta aloitteestaan selvitettäväksi ja antoi asiassa vastikään päätöksen, jonka mukaan esittämäni laintulkinta ei ollut oikeudellisesti hyväksyttävä.

Kolumni 21.12.2021
Normaalioloista poikkeusoloihin

Siviili- ja sotilastiedustelu on kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa koskevaa salaista tiedonhankintaa. Siviili- ja sotilastiedustelun keskeisenä tarkoituksena on ennakkovaroituksen antaminen sellaisesta tilanteesta, joka uhkaisi toteutuessaan kansallista turvallisuutta. Kyse olisi tällöin ainakin normaaliolojen vakavasta häiriötilanteensa tai jopa poikkeusoloista.

Kolumni 13.9.2021