Hoppa till innehåll

Anmälan av en sakhelhet för förundersökning

Utgivningsdatum 7.5.2024 14.30 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 11.24
Nyhet

I oktober 2023 inledde underrättelsetillsynsombudsmannen preliminär utredning om lagligheten i ett ärende som rör underrättelseverksamhet och i februari 2024 anmälde ombudet ärendet till riksåklagarens byrå. 

Enligt paragraf 16 i lagen om övervakning av underrättelseverksamheten kan underrättelsetillsynsombudsmannen anmäla ett ärende till den myndighet som beslutar om förundersökning, om ombudsmannen anser att en övervakad har handlat lagstridigt.


 

Tillbaka till toppen