Hoppa till innehåll

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott gav ett betänkande om underrättelsetillsynsombudsmannens första årsberättelse

Utgivningsdatum 16.12.2020 10.04 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 10.33
Nyhet

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott har givit sitt betänkande (UndUB 1/2020 rd) om underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019. Underrättelsetillsynsombudsmannen inledde övervakningen av underrättelseverksamheten den 1 juni 2019, då lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Utskottsbehandlingen av ärendet avslutades den 15 december.

Mer information:
 
Behandlingen av ärendet i riksdagen (på riksdagens webbplats)
 
Underrättelsetillsynsutskottets betänkande (på riksdagens webbplats)
 
Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019 (pdf)

Tillbaka till toppen