Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin tredje årsberättelse

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2021. Under ombudsmannens tredje verksamhetsår har underrättelsetillsynen proaktivt och i realtid blivit etablerad och den retroaktiva tillsynen har inletts.

Pressmeddelande 31.5.2022
Justitieministeriet: Det föreslås ett lagbaserat arrangemang för underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare

Regeringen föreslår att det till lagen om övervakning av underrättelseverksamheten fogas bestämmelser om underrättelsetillsynsombudsmannens ställföreträdare. Enligt justitieministeriet är syftet med lagändringen att säkerställa att laglighetsövervakningen av underrättelseverksamheten är oavbruten i alla situationer.

Nyhet 11.3.2022