Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kertomuksen ensimmäisestä toimintavuodestaan

Julkaisuajankohta 9.6.2020 13.05
Tiedote

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2019. Tiedusteluvalvontavaltuutettu aloitti tiedustelutoiminnan valvonnan 1.6.2019, kun siviili- ja sotilastiedustelulait tulivat voimaan. Ensimmäisenä toimintavuotena painotettiin erityisesti ennakollista laillisuusvalvontaa, koska toiminnan alkuvaiheessa tehtävillä linjauksilla voi olla vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo Suojelupoliisin, Pääesikunnan tiedusteluosaston ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen toimintaa.

– Valtuutetun keskeisin yhteiskunnallinen tehtävä on varmistaa, että siviili- ja sotilastiedustelua kohdistetaan ainoastaan kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan, kuten vieraan valtion sotilaalliseen toimintaan, vieraan valtion tiedustelutoimintaan tai terrorismiin, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa.

Viime vuonna keskeisiä linjauskysymyksiä oli muun muassa se, millä tarkkuudella tiedustelumenetelmien käytön yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen ja tiedustelutoiminnan periaatteiden noudattaminen on perusteltava.

Ensimmäisenä toimintavuotena tiedusteluvalvontavaltuutettu kehitti myös tiedusteluvalvonnan työtapoja.

– Tavoitteena on ollut tehdä valvonnasta mahdollisimman kustannustehokasta ja vaikuttavaa, Hakonen kertoo.

Tiedustelumenetelmien käyttö oli lainmukaista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton laillisuusvalvoja, jolla on laajat tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet. Tiedusteluviranomaisten on ilmoitettava tiedusteluvalvontavaltuutetulle kaikista tiedustelumenetelmien käyttöä koskevista lupavaatimuksista ja päätöksistä. Jos tiedusteluvalvontavaltuutettu katsoo tiedusteluviranomaisen menetelleen lainvastaisesti, hän voi määrätä tiedustelumenetelmän käytön keskeytettäväksi tai lopetettavaksi.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu teki ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana yhteensä 50 valvontakäyntiä, joiden yhteydessä hän tarkasti tiedusteluviranomaisten tekemät päätökset tiedustelumenetelmien käytöstä ja tiedustelun suojaamisesta. Lisäksi valtuutettu osallistui yhtä lukuun ottamatta kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin.

Henkilö joka epäilee, että häneen on kohdistettu tiedustelua, voi pyytää tiedusteluvalvontavaltuutettua tutkimaan häneen mahdollisesti kohdistuneen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuuden. Tutkimispyyntöjä saapui vuoden aikana 11.

Ensimmäisenä toimintavuotena ei ilmennyt aihetta tiedusteluviranomaisiin kohdistettaville laillisuusvalvonnallisille seuraamuksille.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019 (pdf)

Lisätietoja:
tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, puh. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Sivun alkuun