Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi neljännen vuosikertomuksensa

Julkaisuajankohta 13.6.2023 11.32
Tiedote

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2022. Vuoteen vaikutti merkittävästi Ukrainan sodasta johtunut turvallisuustilanteen muutos.

Muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallisen turvallisuuden suojaamisen, siviili- ja sotilastiedustelun sekä tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvonnan merkitys on kasvanut entisestään. Siviili- ja sotilastiedustelu tukee kansallisen turvallisuuden suojaamista tietoja hankkimalla, ja tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvonta puolestaan ylläpitää osaltaan siviili- ja sotilastiedustelun hyväksyttävyyttä. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä varaudutaan äärimmillään vieraan valtion vihamielisestä toiminnasta aiheutuviin poikkeusoloihin ja tuetaan tätä varautumista tiedonhankinnalla.

Tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta valvotaan ennakollisesti, reaaliaikaisesti ja jälkikäteisesti

Tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomuksissa kerrotaan tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnasta. Lisäksi kertomukset ovat osa tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittamaa tiedustelutoiminnan ennakollista laillisuusvalvontaa, jolla ennaltaehkäistään lainvastaisuuksia.

Lainvastaisuuksia ennaltaehkäisee tiedustelulakeja soveltavien virkamiesten asianmukainen koulutus ja ohjeistaminen sekä se, että tiedustelutoimintaan sovellettava sääntelykokonaisuus on johdonmukainen ja sen tulkinnat ovat mahdollisimman pitkälle ennalta pohdittuja.

– Vuosikertomuksessa esitetyt yleiset huomiot lainsäädännöstä sekä valvonnalliset havainnot ja huomiot voivat toivottavasti osaltaan tukea sekä lainsäädännön kehittämistä että tiedusteluviranomaisten tekemiä laintulkintoja, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu harjoittaa tiedustelutoiminnan reaaliaikaista laillisuusvalvontaa tarkastamalla tiedusteluviranomaisten tekemiä tiedustelumenetelmiä koskevia päätöksiä sekä osallistumalla tiedustelumenetelmiä koskevien lupa-asioiden tuomioistuinkäsittelyihin. Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta tehtiin kertomusvuonna tiedusteluviranomaisiin 154 sellaista valvontakäyntiä, joiden yhteydessä tarkastettiin kaikki tiedustelumenetelmiä koskeneet lupavaatimukset ja päätökset. Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta osallistuttiin kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin.

Tiedustelutoiminnan jälkikäteistä laillisuusvalvontaa tiedusteluvalvontavaltuutettu harjoittaa muun muassa tarkastamalla tiedusteluviranomaisten tiedustelumenetelmien käytöstä laatimia pöytäkirjoja ja käsittelemällä tiedusteluvalvontavaltuutetulle esitettyjä tutkimispyyntöjä. Tiedusteluvalvontavaltuutetulle saapui kertomusvuonna seitsemän tutkimispyyntöä.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tarkastama tiedustelumenetelmien käyttö oli kohdennettu kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavana pidettävään toimintaan. Kertomusvuonna ei ilmennyt aihetta tiedusteluviranomaisiin kohdistettaville laillisuusvalvonnallisille seuraamuksille. Tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittama tiedustelutoiminnan ennakollinen ja reaaliaikainen laillisuusvalvonta sekä tehokas tiedusteluviranomaisten sisäinen laillisuusvalvonta vähentävät tarvetta tiedusteluvalvontavaltuutetun jälkikäteisille laillisuusvalvonnallisille toimenpiteille.

Tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden valvontaa kehitetään

Yhtenä tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnan kehittämissuuntana on panostaa tiedustelumenetelmiä käyttämällä hankittujen tietojen jatkokäsittelyn valvontaan. Tähän kehittämiseen liittyy myös tiedusteluvalvontavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun välinen yhteistyö. Tiedusteluvalvontavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun tehtävät ovat osittain rinnakkaiset, mutta niiden toimivaltuudet ovat erilaiset.  

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2022 (pdf)

Lisätietoja:

tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, puh. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Sivun alkuun