Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon haetaan johtavaa asiantuntijaa – hakuaikaa pidennetty 23. tammikuuta saakka

Julkaisuajankohta 19.12.2022 12.36
Uutinen

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon haetaan johtavaa asiantuntijaa vakituiseen virkaan 1.2.2023 alkaen. Johtava asiantuntija ottaa osaa tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittamaan tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaan tekemällä itsenäisesti valvontakäyntejä tiedusteluviranomaisiin ja osallistumalla itsenäisesti tiedustelumenetelmiä koskevien lupa-asioiden tuomioistuinkäsittelyihin. Johtava asiantuntija toimii lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisena valtuutetun ollessa estyneenä ja hoitaa tällöin valtuutetun tehtäviä valtuutetun toimivaltuuksin.

Arvioitaessa tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisena toimivan johtavan asiantuntijan kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan hyvän perehtyneisyyden viran tehtäväalaan täyttymistä otetaan erityisesti huomioon käytännön kokemus tiedustelumenetelmien, salaisten tiedonhankintakeinojen ja salaisten pakkokeinojen käytöstä sekä niiden käytön valvonnasta.

Johtavan asiantuntijan kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Hänellä ei saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka ovat omiaan vaarantamaan valvontatehtävän asianmukaista ja riippumatonta hoitamista. (Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta 121/2019, 20 a §, voimaan 1.12.2022.)

Hakuaika päättyy 23.1.2023 kello 16.15.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija, tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto (Valtiolle.fi)

Uutista päivitetty 13.1.2023: Tieto hakuajan pidennyksestä.

Sivun alkuun