Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu sopivat keskinäisestä yhteistyöstä

Julkaisuajankohta 27.11.2019 8.46
Tiedote

Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla he sopivat keskinäisen yhteistyönsä järjestämisestä. Valtuutetut ovat itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia, mutta tehtävien rinnakkaisuuden vuoksi yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys.

Yhteistyöllä valtuutetut pyrkivät selkeyttämään tehtävänjakoaan, välttämään päällekkäisiä viranomaistoimia ja ratkaisuja sekä varmistamaan, että kaikkiin viranomaistoimia vaativiin tilanteisiin puututaan. Samalla luodaan edellytyksiä valtuutettujen tehokkaalle toiminnalle tiedustelutoimintaan liittyvien tietojen käsittelyn valvonnassa.

Esimerkiksi yksityishenkilöiltä tulleiden tutkimis- ja toimenpidepyyntöjen osalta tietosuojavaltuutetulla ja tiedusteluvalvontavaltuutetulla on käytössään erityyppisiä keinoja. Joissain tapauksissa yhteistyötä tarvitaan toimivaltaisuuden määrittelemiseksi tai, jos molemmat valtuutetut ovat asiassa toimivaltaisia, sen selvittämiseksi, kummalla valtuutetuista on parhaat edellytykset asian selvittämiseen sekä tarpeellisten muutosten ja seuraamusten toteuttamiseen.

Käytännön tasolla yhteistyö tarkoittaa muun muassa tietojen vaihtoa, suunnittelun koordinointia sekä tarvittaessa yhteistyössä toteutettavien selvitysten tekemistä.

Sivun alkuun