Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen kom överens om ett ömsesidigt samarbete

Utgivningsdatum 27.11.2019 8.46 | Publicerad på svenska 10.12.2019 kl. 10.10
Pressmeddelande

Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen har undertecknat ett avtal om samförstånd, med vilket de kommit överens om anordnandet av deras ömsesidiga samarbete. Ombudsmännen är självständiga och oberoende myndigheter, men på grund av den parallella karaktären på uppgifterna är samarbetet av synnerligen stor betydelse.

Med samarbetet försöker ombudsmännen tydliggöra deras uppgiftsfördelning, undvika överlappande myndighetsåtgärder och avgöranden och säkerställa att man ingriper alla situationer som kräver myndighetsåtgärder. På samma gång skapas förutsättningar för effektiv verksamhet av ombudsmännen i tillsynen av behandlingen av uppgifter rörande underrättelseverksamhet.

Till exempel vad gäller begäran om undersökning och åtgärder vilka inkommit av enskilda personer har dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen olika typer av metoder till sitt förfogande. I vissa fall behövs samarbete för att definiera behörigheten eller om bägge ombudsmän är behöriga i ärendet, för att utreda den ombudsman som har de bästa förutsättningarna att utreda ärendet och genomföra nödvändiga ändringar och påföljder.

I praktiken innebär samarbetet bland annat informationsutbyte, koordinering av planeringen och utredningar som efter behov ska göras i samarbete.

Tillbaka till toppen