Hoppa till innehåll

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin tredje årsberättelse

Utgivningsdatum 31.5.2022 12.41
Pressmeddelande

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2021. Under ombudsmannens tredje verksamhetsår har underrättelsetillsynen proaktivt och i realtid blivit etablerad och den retroaktiva tillsynen har inletts.

I likhet med de tidigare årsberättelser innehåller också den tredje årsberättelsen underrättelsetillsynsombudsmannens observationer om lagstiftningen relaterad till underrättelseverksamheten. Denna gång gäller iakttagelserna i synnerhet uppgiftshelheten för att skydda den nationella säkerheten samt de civila och militära underrättelsemyndigheternas befogenheter avseende detta samt det förhållande mellan individen och samhället som inverkar på regleringen av civil och militär underrättelseinhämtning.

– På grund av det ändrade säkerhetsläget har dessa teman nu ytterligare aktualiserats, konstaterar underrättelsetillsynsombudsmannen Kimmo Hakonen. Det är en del av ett slags försörjningsberedskap inom det rättsliga området att regleringshelheten är konsekvent och dess tolkningar begrundade på förhand så långt som det är möjligt.

Inriktning av underrättelseverksamheten var lagenlig

Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen gjorde 148 övervakningsbesök hos underrättelsemyndigheterna och granskade i samband med besöken underrättelsemyndigheternas alla beslut om användningen av metoder för underrättelseinhämtning och skyddande av underrättelseinhämtning. Dessutom deltog underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen i Helsingfors tingsrätts alla sammanträden om metoder för underrättelseinhämtning. Ombudsmannen mottog 13 förfrågningar som gällde undersökning av lagenligheten i eventuell användning av metoder för underrättelseinhämtning.

Användningen av metoder för underrättelseinhämtning som underrättelsetillsynsombudsmannen granskade riktades mot verksamhet som ska anses utgöra ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten. Under året gav laglighetsövervakningen ingen anledning att påföra underrättelsemyndigheterna några påföljder.

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021 (pdf)

Mer information:

underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen, tfn 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Tillbaka till toppen