Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kolmannen vuosikertomuksensa

Julkaisuajankohta 31.5.2022 12.41
Tiedote

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2021. Kolmannen toimintavuoden aikana ennakollinen ja reaaliaikainen tiedusteluvalvonta on vakiintunut ja myös jälkikäteinen valvonta käynnistyi.

Aikaisempien vuosikertomusten tapaan myös kolmanteen vuosikertomukseen on kirjattu tiedusteluvalvontavaltuutetun havaintoja tiedustelutoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä. Havainnot koskevat tällä kertaa erityisesti kansallisen turvallisuuden suojaamisen tehtäväkokonaisuutta ja siihen liittyviä siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisten toimivaltuuksia sekä siviili- ja sotilastiedustelun sääntelyn taustalla vaikuttavaa yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta

– Aiheet ovat muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi entistäkin ajankohtaisempia, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa. Eräänlaiseen oikeudelliseen huoltovarmuuteen kuuluu se, että sääntelykokonaisuus on johdonmukainen ja sen tulkinnat ovat mahdollisimman pitkälle ennalta pohdittuja.

Tiedustelutoiminnan kohdentaminen oli lainmukaista

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta tehtiin tiedusteluviranomaisiin 148 valvontakäyntiä ja tarkastettiin niiden yhteydessä kaikki tiedusteluviranomaisten tekemät tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat ja tiedustelun suojaamiseen liittyvät päätökset. Valtuutetun toiminnosta osallistuttiin kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin. Valtuutetulle saapui 13 pyyntöä tutkia tiedustelumenetelmän mahdollisen käytön lainmukaisuus.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tarkastama tiedustelumenetelmien käyttö oli kohdennettu kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavana pidettävään toimintaan. Kertomusvuonna ei ilmennyt aihetta tiedusteluviranomaisiin kohdistettaville laillisuusvalvonnallisille seuraamuksille.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2021 (pdf)

Lisätietoja:

tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, puh. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Sivun alkuun