Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi toisen vuosikertomuksensa

Julkaisuajankohta 6.5.2021 9.40
Tiedote

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on julkaissut kertomuksen toiminnastaan vuonna 2020. Toisena toimintavuotena siirryttiin tiedusteluvalvonnan käynnistämisvaiheesta sen vakiinnuttamiseen. Saatu lisähenkilöstö on mahdollistanut valvonnan laaja-alaistamisen.

Ensimmäisen vuosikertomuksen tapaan myös toiseen vuosikertomukseen on kirjattu tiedusteluvalvontavaltuutetun havaintoja tiedustelutoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä. Havainnot koskevat tällä kertaa muun muassa tiedusteluviranomaisten tiedonhankintatoimivaltuuksien ja tiedollisten toimivaltuuksien oikeudellista kehystä sekä siviili- ja sotilastiedustelun ja rikostorjunnan välistä suhdetta.

Tiedonhankintatoimivaltuuksissa on kyse tiedusteluviranomaisen oikeudesta tehdä havaintoja tiedustelun kohteena olevasta toiminnasta. Tiedollisia toimivaltuuksia ovat tiedusteluviranomaisen oikeus saada tietoja, oikeus käsitellä keräämiään tietoja omassa toiminnassaan ja oikeus luovuttaa tietoja.

-Tiedusteluviranomaisten tiedollisia toimivaltuuksia koskevasta sääntelystä muodostuu varsin monimutkainen ja rakenteellisesti epäyhtenäinen kokonaisuus, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen toteaa.

Lisäksi tiedonhankintatoimivaltuuden käytön edellytykset ja tiedusteluviranomaisen tiedonhankintatoimivaltuutta käyttämällä tai muulla tavalla saamien tiedustelutietojen käytön edellytykset ovat sääntelykohteina osin toisistaan erilliset.

Tiedustelutoiminnan kohdentaminen oli lainmukaista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu teki tiedusteluviranomaisiin 172 valvontakäyntiä ja tarkasti niiden yhteydessä kaikki tiedusteluviranomaisten tekemät tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat ja tiedustelun suojaamiseen liittyvät päätökset. Valtuutettu osallistui kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin. Valtuutetulle saapui 20 pyyntöä tutkia tiedustelumenetelmän mahdollisen käytön lainmukaisuus.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tarkastama tiedustelumenetelmien käyttö oli kohdennettu kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavana pidettävään toimintaan.

-Tiedusteluvalvontavaltuutettu voi esittää tiedusteluviranomaisen pyynnöstä tai tiedustelumenetelmää koskevan tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä oman näkemyksensä lainsäädännön oikeasta tulkinnasta, Hakonen kertoo.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu otti kertomusvuonna lisäksi omasta aloitteestaan arvioitavakseen yhteen tiedusteluviranomaisen päätökseen liittyneet laintulkintakysymykset, joilla saattoi olla yleisempääkin merkitystä. Kyse oli siviili- ja sotilastiedustelun suhteesta rikostorjuntaan. Valtuutettu saattoi tiedusteluviranomaisen tietoon tätä suhdetta koskevat näkemyksensä, jotka on selostettu vuosikertomuksessa (s. 29-31).

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020 (pdf)

Lisätietoja:
tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, puh. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Sivun alkuun